Aanmelden dataset

Aanmelden dataset

Indien volgens u een dataset in aanmerking komt voor INSPIRE, kunt u die hiernaast aanmelden. Nadat u de aanmelding heeft voltooid, neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw verzoek in behandeling. Datasets die al in behandeling zijn, vindt u onder in behandeling.

  • Het overzicht van reeds aangemerkte (en afgemerkte) datasets vindt u onder aanmerkingsregister.