Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2019

Titel dataset: 
Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2019
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
5c37d29a-006d-4136-8989-adfc35a1d4a7
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
76541ebb-a554-4540-a017-399d4bb4a860
Annex: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 september 2020
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
4 september 2020