Aantal inwoners per provincie

Titel dataset: 
Aantal inwoners per provincie
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
76541ebb-a554-4540-a017-399d4bb4a860
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
De As-is dataset wordt nu niet meer gemaakt, alleen nog de geharmoniseerde, dus daarom hebben we nu bij de AS-is hetzelfde UUID opgegeven als bij de geharmoniseerde
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
76541ebb-a554-4540-a017-399d4bb4a860
Annex: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 september 2020
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
4 september 2020