Aantal inwoners per provincie en per 5 jaar leeftijdsgroep per provincie

Titel dataset: 
Aantal inwoners per provincie en per 5 jaar leeftijdsgroep per provincie
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
71c2b7d2-a1a8-4836-b8d4-7247d331b04d
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
5572f958-2684-476a-97dd-71248b31335a
Toelichting dataprovider status implementatie geharmoniseerd: 
Er is nog geen view en download service zolang er geen Table Joining Service is die geschikt is voor deze dataset.
Annex: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond