Adressen uit Basisregistratie Adressen (LV BAG)

Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
76091be7-358a-4a44-8182-b4139c96c6a4
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
a5f961e9-ebdd-41e2-b8e8-ab33ed340a83
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 maart 2010
Status aanmelding: 
Afgerond