Afvalinrichtingen (o.b.v. SBI-codes) uit E-MJV registratie - Afgevoerde hoeveelheid afval vanuit de industrie in 2011

Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
50a2c5e6-c8e7-425d-854e-26f578196bc9
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond