AHN3

Titel dataset: 
AHN3
Dataprovider: 
Extra dataproviders: 
Waterschappen
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
41daef8b-155e-4608-b49c-c87ea45d931c
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Als gevolg van brief Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Prog. Geo-informatie inzake: Wijziging aanmerkingen RWS INSPIRE - "De aanmerking wordt versieloos: Dit betekent dat het AHN wordt aangemerkt."
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
1 december 2015
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
10 oktober 2019