Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
29 januari 2018
Status aanmelding: 
In behandeling