Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Titel dataset: 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
29 januari 2018
Status aanmelding: 
In behandeling