Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Dataset as-is gepubliceerd: 
Nee
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
29 januari 2018
Status aanmelding: 
In behandeling