Beperkingen voor Voertuigen

Titel dataset: 
Beperkingen voor Voertuigen
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
db1fa1a1-b2f6-4a06-9dd3-780b622043bf
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
fe2f9091-1962-4073-9e3b-3e4aeed488a5
Annex: 
INSPIRE thema: 
INSPIRE feature types: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 maart 2010
Status aanmelding: 
Afgerond