Bescherming van economisch significante aquatische soorten - zoetwaterviswateren (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
Bescherming van economisch significante aquatische soorten - zoetwaterviswateren (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt
Datum besluit: 
7 mei 2018
Status aanmelding: 
Afgerond