Bestuurlijke grenzen uit Basisregistratie Kadaster (BRK)

Titel dataset: 
Bestuurlijke grenzen uit Basisregistratie Kadaster (BRK)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
c5c4a6d6-b850-473c-8ab5-af9c2c550809
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
7dd1fd45-ace5-41e0-93a6-64e3be231717
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 maart 2010
Status aanmelding: 
Afgerond