BRO - geomorfologische kaart 1:50.000

Titel dataset: 
BRO - geomorfologische kaart 1:50.000
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
459231d0-7379-4f26-a444-7616e1d888f0
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
BRO is gevraagd de originele data beschikbaar te stellen en de metadata aan te passen
Toelichting dataprovider status implementatie geharmoniseerd: 
BRO draagt zorg voor INSPIRE implementatie
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
21 november 2017
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Status aanmelding: 
Afgerond