Digitaal Topografisch Bestand (DTB)

Titel dataset: 
Digitaal Topografisch Bestand (DTB)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
c4b137b8-2317-42c2-aced-204c4216d68d
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
eu-f297898-2640-44c2-bbe9-c0480da83794
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
27 februari 2019
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
27 februari 2019
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
27 februari 2019