{DINO} voor meetnetten grondwater van TNO en andere partijen: Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en RIVM

Titel dataset: 
{DINO} voor meetnetten grondwater van TNO en andere partijen: Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en RIVM
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
6050578f-0010-4bfa-b013-c8617b80ba62
Annex: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond