EEZ volgens UNCLOS - Noordzee

Titel dataset: 
EEZ volgens UNCLOS - Noordzee
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
e8b84fae-00b3-49c1-80c1-df8f69f64e8c
Annex: 
INSPIRE thema: 
INSPIRE feature types: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
3 mei 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
16 mei 2018
Status aanmelding: 
Afgerond