Flood-data: Waterdieptekaarten, kaarten van overstroombare gebieden, kaarten met aankomsttijden uit {Landelijke Databank Overstromingsscenario's}

Dataprovider: 
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Nog niet ontsloten. Momenteel wordt de implementatiesoftware herbouwd, waarna deze data zal worden ontsloten.
Toelichting dataprovider status implementatie geharmoniseerd: 
Nog niet ontsloten. Momenteel wordt de implementatiesoftware herbouwd, waarna deze data zal worden ontsloten.
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt
Datum besluit: 
24 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond