Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2006 (24-uurs gemiddelde)

Titel dataset: 
Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2006 (24-uurs gemiddelde)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
9b583730-e750-485a-9c0c-39bf9be72cf9
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond