Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2006 (24-uurs gemiddelde)

Dataprovider: 
Dataset as-is gepubliceerd: 
Ja
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
9b583730-e750-485a-9c0c-39bf9be72cf9
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond