Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2006 (nacht gemiddelde)

Titel dataset: 
Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2006 (nacht gemiddelde)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
a57cb859-c4fe-444c-adc6-be14cb2bbf38
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond