Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2011 (24-uurs gemiddelde)

Titel dataset: 
Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2011 (24-uurs gemiddelde)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
8de2f5eb-b09f-4f6d-8397-8878a1b86238
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond