Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2011 (nacht gemiddelde)

Titel dataset: 
Geluidbelasting rijkswegen in Nederland 2011 (nacht gemiddelde)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
50eef6be-619d-4e16-9b92-48971109b636
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond