Geluidbelastingkaart voor industrie in agglomeraties (Lnight)

Titel dataset: 
Geluidbelastingkaart voor industrie in agglomeraties (Lnight)
Dataprovider: 
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
13 maart 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen
Datum besluit: 
6 juli 2018
Status aanmelding: 
Afgerond