Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2011 (Lden)

Titel dataset: 
Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2011 (Lden)
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
844404a2-9cd0-452e-b29a-74588777485a
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond