Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2011 (Lnight)

Titel dataset: 
Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2011 (Lnight)
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
3e57ce43-7707-43ed-a4b9-72b3a6d812f8
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond