Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2016 (Lden)

Titel dataset: 
Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2016 (Lden)
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
c3c004ad-5387-4b00-a225-9afbcaa5d31b
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
6 december 2017
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Status aanmelding: 
Afgerond