Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2016 (Lnight)

Titel dataset: 
Geluidblootstelling van het hoofdspoorwegennet 2016 (Lnight)
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
002d9127-c16d-4b8d-9f5e-102a8c8e36c4
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
6 december 2017
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Status aanmelding: 
Afgerond