Geluidcontouren provinciale wegen (Lden)

Titel dataset: 
Geluidcontouren provinciale wegen (Lden)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
2775834b-1913-4f32-83d9-cca7d570f8b8
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
25 februari 2019
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
29 mei 2019
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
29 mei 2019