Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Dataset as-is gepubliceerd: 
Nee
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
25 februari 2019
Status aanmelding: 
In behandeling