Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Dataprovider: 
Dataset as-is gepubliceerd: 
Nee
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
25 februari 2019
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
29 mei 2019
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
woensdag, 29 mei, 2019