Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Titel dataset: 
Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
11c3cdd6-d2a9-498b-876b-02632c9e797f
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
25 februari 2019
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
29 mei 2019
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
29 mei 2019