Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Dataprovider: 
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
25 februari 2019
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
29 mei 2019
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
29 mei 2019