Geluidkaart Schiphol 2016 (Lden)

Titel dataset: 
Geluidkaart Schiphol 2016 (Lden)
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
83dab947-387b-49df-8ad2-32bb10d46d38
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
13 maart 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
18 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond