Geluidkaart Schiphol 2016 (Lnight)

Titel dataset: 
Geluidkaart Schiphol 2016 (Lnight)
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
13 maart 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
18 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond