Gemeten Ammoniak concentraties in de buitenlucht

Dataset as-is gepubliceerd: 
Ja
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
d3c9efd6-fca7-49d6-92bb-5f507abece90
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond