Gemeten Ammoniak concentraties in de buitenlucht

Titel dataset: 
Gemeten Ammoniak concentraties in de buitenlucht
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
d3c9efd6-fca7-49d6-92bb-5f507abece90
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond