Gemeten Fijn stof concentraties in buitenlucht

Titel dataset: 
Gemeten Fijn stof concentraties in buitenlucht
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
b3ec8793-7747-4da0-b6c3-aa384446a586
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond