Gemeten Koolstofmonoxide concentraties in buitenlucht

Titel dataset: 
Gemeten Koolstofmonoxide concentraties in buitenlucht
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
5800f3b0-2ea2-4231-8165-216a7b26867f
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond