Gemeten Ozon concentraties in buitenlucht

Titel dataset: 
Gemeten Ozon concentraties in buitenlucht
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
d8f370e8-123c-4ab3-9410-04f728327ac6
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond