Gemeten Stikstofdioxide concentraties in buitenlucht

Titel dataset: 
Gemeten Stikstofdioxide concentraties in buitenlucht
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
733559a5-201d-40e5-ad43-d1c7bae84d9f
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond