Gemeten Stikstofmonoxide concentraties in buitenlucht

Titel dataset: 
Gemeten Stikstofmonoxide concentraties in buitenlucht
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
f91c6ad6-62a5-46d0-8a5b-8a62e7a4b833
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond