Gemeten Zwaveldioxide concentraties in buitenlucht

Titel dataset: 
Gemeten Zwaveldioxide concentraties in buitenlucht
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
500d396f-5ec6-4e4b-a151-5fb3cddd8082
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
3 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
4 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond