Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen

Titel dataset: 
Habitatrichtlijn verspreiding van habitattypen
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
977e0e94-7aa9-4784-b2da-eaec44adb61b
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond