Habitatrichtlijn Verspreiding van kwetsbare habitattypen

Titel dataset: 
Habitatrichtlijn Verspreiding van kwetsbare habitattypen
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen
Datum besluit: 
16 mei 2018
Status aanmelding: 
Afgerond