Habitatrichtlijn verspreiding van kwetsbare soorten

Titel dataset: 
Habitatrichtlijn verspreiding van kwetsbare soorten
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Status aanmelding: 
In behandeling