Habitatrichtlijn verspreiding van soorten

Titel dataset: 
Habitatrichtlijn verspreiding van soorten
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
28c4780a-1a44-4376-b283-14a50a481729
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond