Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen

Titel dataset: 
Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
03671a9e-6aaf-464d-be99-9aad25cef9e3
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond