Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten

Titel dataset: 
Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van soorten
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
f273941e-9c3b-43bc-b886-2d50d0bf9348
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond