Hydrografie

Dataprovider: 
Dataset as-is gepubliceerd: 
Ja
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
07575774-57a1-4419-bab4-6c88fdeb02b2
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
9 juli 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
13 augustus 2018
Status aanmelding: 
Afgerond