INSPIRE_TEST_!!!

Dataset as-is gepubliceerd: 
Nee
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
13 mei 2019
Status aanmelding: 
Aanvraag