KRM Mariene rapportage eenheden Nederland 2012 (Kaderrichtlijn Marien)

Dataset as-is gepubliceerd: 
Ja
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
krm2012-9d8e-4758-83fa-28b057f185e1
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
9 augustus 2018
Status aanmelding: 
In behandeling