KRW Deelstroomgebieden Nederland (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW Deelstroomgebieden Nederland (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
krw-782cab20-8328-45f1-a9b2-c27d07c14066
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
In het kader van uniformering naamgeving. De datasets die RWS beheert zonder jaartal zijn de bron voor de EU-rapportages. Die met EU[jjjj] zijn gebruikt in de rapportage en beheerd door IHW. De toevoeging Nederland of RWS geeft aan dat het een deel is van de dataset die gerapporteerd wordt.
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 augustus 2018
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
18 april 2019