KRW grondwaterlichamen (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW grondwaterlichamen (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
24 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
24 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond