KRW Monitoring meetnet oppervlaktewater {KRW-portaal}

Titel dataset: 
KRW Monitoring meetnet oppervlaktewater {KRW-portaal}
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
891ddc2d-8949-4a45-be96-c65b87c41f13
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond