KRW Monitoringlocaties oppervlaktewaterkwaliteit RWS (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW Monitoringlocaties oppervlaktewaterkwaliteit RWS (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
17 juni 2019
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
17 juni 2019