KRW monitoringlocaties oppervlaktewaterkwaliteit Waterschappen (Kaderrichtlijn Water)

Dataprovider: 
Dataset as-is gepubliceerd: 
Nee
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
28 mei 2019
Status aanmelding: 
In behandeling