KRW monitoringlocaties oppervlaktewaterkwaliteit Waterschappen (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW monitoringlocaties oppervlaktewaterkwaliteit Waterschappen (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Status aanmelding: 
In behandeling